PAN-Kz

Ovaj fasadni profilni element može idealno da prati i kompleksnije linije objekata i omogućuje postizanje jedinstvenog vizuelnog efekta. Zahvaljujući sistemu skrivenog fiksiranja elementi se mogu koristiti i za pokrivanje strmijih krovova.

  • Fasadno profilisanje
  • Krovno profilisanje
Cover pict

 

Poprečni presek

 

 

Dužina profila Debljina čelika Debljina aluminijuma Debljina titan cinka Debljina bakra
0,5 - 4 m 0,6 - 0,8 mm 0,7 - 1,0 mm 0,7 - 1,0 mm 0,55 - 0,7 mm
         
Struktura materijala

Struktura materijala

  •  Poliesterska boja 20μ
  •  Osnovna boja (prajmer) 7μ
  •  Cink 140 gr/m2
  •  Čelik DX51 (0,5mm)

* Vrednosti se mogu menjati po zahtevu


  • CE znak
  • ISO 9001
  • ISO 14001

Svi materijali koje Pan Komerc koristi u proizvodnji poseduju jedinstven atest o kvalitetu i tehničkim karakteristikama koji garantuju poreklo, fizičke i hemijske osobine lima. Na taj način kupcima se garantuje da su materijal koji su zahtevali i dobili, imajući potpuno uvid u sve karakteristike materijala.


POTREBAN VAM JE IZVOR INSPIRACIJE? POGLEDAJTE SJAJNE IDEJE ZA UPOTREBU PAN METALNIH OBLOGA KOD KROVOVA I FASADA!      

Back to top