PAN-LS18

Pan-LS18 je sinusni lučno profilisani lim najviše upotrebljavan kao konstrukcioni element hangara.

Osim kao krovni pokrivač može se sklapati i kao lučni zidni element silosa sa izuzetnim nosećim kapacitetima.
Isporučuje se savijen u traženom radijusu na gradilište bez potrebne naknadne dorade.


  • Krovno profilisanje
  • Fasadno profilisanje
Cover pict

 

KROVNO PROFILISANJE

 

Poprečni presek

FASADNO PROFILISANJE

Poprečni presek

 

Dužina profila Minimalni radijus Debljina čelika Debljina aluminijuma
1 - 9 m do 3 m 0,5 - 0,8 mm 0,7 - 1,0 mm
       
Struktura materijala

Struktura materijala

  •  Poliesterska boja 20μ
  •  Osnovna boja (prajmer) 7μ
  •  Cink 140 gr/m2
  •  Čelik DX51 (0,5mm)

* Vrednosti se mogu menjati po zahtevu


  • CE znak
  • ISO 9001
  • ISO 14001

Svi materijali koje Pan Komerc koristi u proizvodnji poseduju jedinstven atest o kvalitetu i tehničkim karakteristikama koji garantuju poreklo, fizičke i hemijske osobine lima. Na taj način kupcima se garantuje da su materijal koji su zahtevali i dobili, imajući potpuno uvid u sve karakteristike materijala.


POTREBAN VAM JE IZVOR INSPIRACIJE? POGLEDAJTE SJAJNE IDEJE ZA UPOTREBU PAN METALNIH OBLOGA KOD KROVOVA I FASADA!      

Back to top