PAN-S27

Pan-S27 je sinusno profilisani lim koji prati najnovije trendove u arhitekturi i građevinarstvu. Svojim skladnim oblikom se izdvaja od klasičnih trapeznih limova i predstavlja pravi ukras, prvenstveno na fasadama ali i krovovima. Zakrivljene linije profila omogućavaju lako slivanje vode i nezadržavanje prašine.

  • Krovno profilisanje
  • Fasadno profilisanje
  • Ograda
Cover pict

 

KROVNO PROFILISANJE

Poprečni presek

 

FASADNO PROFILISANJE

Poprečni presek

 

 

Dužina profila Raspon profila Debljina čelika Debljina aluminijuma
0,2 - 12 m do 3,3 m 0,5 - 1,5 mm 0,6 - 1,5 mm
       
Struktura materijala

Struktura materijala

  •  Poliesterska boja 20μ
  •  Osnovna boja (prajmer) 7μ
  •  Cink 140 gr/m2
  •  Čelik DX51 (0,5mm)

* Vrednosti se mogu menjati po zahtevu


  • CE znak
  • ISO 9001
  • ISO 14001

Svi materijali koje Pan Komerc koristi u proizvodnji poseduju jedinstven atest o kvalitetu i tehničkim karakteristikama koji garantuju poreklo, fizičke i hemijske osobine lima. Na taj način kupcima se garantuje da su materijal koji su zahtevali i dobili, imajući potpuno uvid u sve karakteristike materijala.


POTREBAN VAM JE IZVOR INSPIRACIJE? POGLEDAJTE SJAJNE IDEJE ZA UPOTREBU PAN METALNIH OBLOGA KOD KROVOVA I FASADA!      

Back to top