Šrafovi i vijci za montažu

Kako bismo svim našim korisnicima omogućili da na kvalitetan i pouzdan način montiraju Pan pokrivne limove, asortiman svojih osnovnih proizvoda dopunili smo proizvodnjom distancera i kalota, kao i kroz saradnju sa renomiranim svetskim proizvođačima vijaka, silikona, diht traka, korektivnih sprejeva za metal u boji lima i ostalih dopunskih elemenata.


 • CE znak
 • ISO 9001
 • ISO 14001
Cover pict

Samobušeći vijci

Fiksirajte limove kvalitetno i pouzdano!

I ako su najmanji deo u krovnoj konstrukciji, vijci imaju izuzetno veliki značaj jer kvalitetan pokrivni materijal mora biti fiksiran na adekvatan način, kako bi krov i njegovo pričvršćivanje odoleli svim spoljnim uticajima u dugom vremenskom periodu. Iz tog razloga, za montažu Pan krovnih pokrivki preporučujemo Vam upotrebu samobušećih vijaka u čiju pouzdanost i kvalitet verujemo.


Prednosti proizvoda:

Podloške od EPDM materijala

 • podloška vulkanizira sa limom stvarajući nepropusni sloj,
 • otporna na temperature od -40°do +120°C.

Zaštita poliesterskim prahom

 • boja vijka je identična boji lima,
 • UV stabilne boje za veliku dugotrajnost.

Burgija

 • izuzetna čvrstina materijala,
 • omogućuje direktno fiksiranje bez prethodnog bušenja podloge,
 • posebno dizajnirana za brzo šrafljenje.

Zaštitni sloj cinka

 • sloj cinka u nanosima od 12-24 µm obezbeđuje odličnu zaštitu od korozije.

vijci


Vip

Ispravna ugradnja

Vijak je potrebno stegnuti na takav način da gumena podloška smanji svoju debljinu na pola.


Vip

Vijak premalo stegnut

Ukoliko se vijak nedovoljno stegne može doći do curenja u centralnom delu vijka, odmah uz navoj.


Vip

Vijak previše stegnut

Ukoliko se vijak previše stegne curenje se može pojaviti pri spoljnim delovima gumice.Širok asortiman vijaka dužine od 25 - 70 mm u spektru boja iz RAL karte, odnosno dužine do 150 mm u standardnoj sivoj boji.

vijci

vijci

sika

Sika® zaptivne mase

Trajnost, pouzdanost, kvalitet i laka aplikacija su zajednicki termin za Sika® materijale za zaptivanje spojeva na bazi silikona, akrilata, poliuretana i na kraju hibrid poliuretana. Zaptivne mase nalaze primenu kako u sistemu nove izgradnje tako i u sistemu reparacija i sanacija krovova i objekata.

Sika® tehnička rešenja omogućavaju izvanredno prijanjanje na čelik, PVC, cink, aluminijum, mermer, glinu, razne vrste metala i drveta, kao i odlično zaptivanje istih i raznorodnih materijala. Sika® silikoni i diht trake proizvedene su od jednokomponentne elastične mase koja očvršćava u dodiru sa vlagom zadržavajući potrebnu elastičnost, otpornost na udarce i temperaturne promene.

 

sika

PVC distanceri i kalote

Prilikom montaže profilisanih limova Pan-T40 i Pan-T60 na objektima pozicioniranim u predelima koji su izloženi jakim udarima vetra i drugim vremenskim neprilikama, za maksimalno pouzdano pričvršćivanje limenih pokrivki preporučujemo upotrebu PVC distancera. Polipropilenski distanceri izrađuju se u trapeznom obliku, visine 40 mm i 60 mm, i to tako da savršeno prijanjaju za konstrukcionu podlogu kao i trapezni žleb profilisanog lima, obezbeđujući izuzetno kvalitnetno i pouzdano fiksiranje limova.

Ujedno, tokom pričvršćivanja krovnih limova postoji opasnost da prevelikim stazanjem vijka u vrh rebra profilisanog lima, može doći do deformacije (ulegnuća) središnjeg dela lima ispod vijka. Na taj način formira se mesto idealno za zadržavanja kišnice, što može dovesti do curenja krova. Ugradnjom kalote sa spoljne strane žleba profilisanog lima, ojačava se samo rebro lima i sprečava prevelika deformacija, a samim tim i potencijalna curenja. Pan Komerc kalote izdvajaju se svojom funkcionalnošću jer su sa donje strane obložene EPDM materijalom koji ima ulogu dightunga oko otvora za vijak i prilikom montaže vulkanizira sa limenim krovnim pokrivačom. EPDM odlikuje visoka postojanost i elastičnost na rasponu temperatura od -40 do +120°C. Kalote se izrađuju u trapeznom obliku u bojama RAL karte i to u dimenzijama tako da savršeno odgovaraju profilisanim limovima Pan-T18, Pan-T40 i Pan-T60.

distancer

POTREBAN VAM JE IZVOR INSPIRACIJE? POGLEDAJTE SJAJNE IDEJE ZA UPOTREBU PAN METALNIH OBLOGA KOD KROVOVA I FASADA!      

Back to top